Η Πληροφορική στην πληροφόρηση: Βιβλιοθήκες και υπηρεσίες Τεκμηρίωσης στην Ελλάδα (ΤΕΕ, ΕΕΒ, 9 Μάρτη 1984: Αθήνα)

 

Μ 785

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Χαιρετισμός στην ημερίδα με θέμα «Η Πληροφορική στην πληροφόρηση: Βιβλιοθήκες και υπηρεσίες Τεκμηρίωσης στην Ελλάδα»/ Νίκος Δεσύλλας  pdf  κείμενο  (34 ΚΒ)


Χαιρετισμός στην ημερίδα με θέμα «Η Πληροφορική στην πληροφόρηση: Βιβλιοθήκες και υπηρεσίες Τεκμηρίωσης στην Ελλάδα»/ Σόνια Χαραλαμπίδου-Διβάνη  pdf  κείμενο  (49 ΚΒ)


Χαιρετισμός στην ημερίδα με θέμα «Η Πληροφορική στην πληροφόρηση: Βιβλιοθήκες και υπηρεσίες Τεκμηρίωσης στην Ελλάδα»/  Β. Τραπεζάνογλου  pdf  κείμενο  (66 ΚΒ)


Εισήγηση για το σκοπό και τα θέματα της ημερίδας/ Αννα Σολωμού-Τεριακή  pdf  κείμενο  (97 ΚΒ)


Η θέση της Βιβλιοθήκης σ’ ένα σύστημα πληροφόρησης/ Ρωξάνη Φέσσα  pdf  κείμενο  (102 ΚΒ)


Οργάνωση υπηρεσιών Τεκμηρίωσης στην Ελλάδα/ Λ. Πουλακάκη  pdf  κείμενο  (710 ΚΒ)


Μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης περιοδικών εκδόσεων/ Θ. Αλεβίζος, Ε. Αλμυρούδη, Κ. Δημητρέλλου, Θ. Μελαχροινίδης, Ε. Μπούμπουκας, Π. Φαρφάρα  pdf  κείμενο  (542 ΚΒ)


Η μηχανογράφηση στη διαχείριση των βιβλιοθηκών/ Κάτια Δημητρέλλου, Ιωάννα Πολυδώρου, Γιολάντα Χατζή  pdf  κείμενο  (903 ΚΒ)


Προβλήματα και προοπτικές για την παραγωγή της ελληνικής τρέχουσας Εθνικής Βιβλιογραφίας/ Γεώργιος Μπώκος  pdf  κείμενο  (622 ΚΒ)


Οργάνωση Βάσεων Πληροφοριών/ Γ. Κόλλιας  pdf  κείμενο  (133 ΚΒ)


Σχέδιο ανάπτυξης Τράπεζας Πληροφοριών (επίπεδο αλγόριθμων)/ Δημήτριος Μπακόλας, Γεώργιος Πάγκαλος, Δημήτριος Σπέντζας  pdf  κείμενο  (324 ΚΒ)


Πληροφοριακό σύστημα διδακτορικών/ Ε. Ιωάννιδης, Γ. Κωστόπουλος, Σ.  Κίτσου  pdf  κείμενο  (477 ΚΒ)


Η βάση ελληνικών ιατρικών δημοσιευμάτων/ Β. Σάμιος  pdf  κείμενο  (755 ΚΒ)


Δημιουργία βάσης ελληνικής τεχνικής βιβλιογραφίας – Προτάσεις/ ΤΕΕ - Γρ. Τεκμηρίωσης  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Εισαγωγή στο δίκτυο Euronet-Diane/ Σ. Ξανθόπουλος  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Αυτόματη ανάκτηση πληροφοριών: απ’ ευθείας σύνδεση με ξένες βάσεις πληροφοριών μέσω Euronet/ Κατερίνα Τοράκη  pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Χειρισμός πληροφοριών: Τεκμηρίωση και πληροφόρηση – Αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών/ Γ. Ζ. Καραμπάσης  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Η Τυποποίηση στον τομέα της πληροφόρησης/ Μαρία Μόλχο-Μαρματάκη  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Γλωσσάρι ελληνικών όρων για την Τεκμηρίωση  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Η εκπαίδευση των βιβλιοθηκάριων στην χρήση των εφαρμογών της Πληροφορικής στην Βιβλιοθηκονομία – Πληροφόρηση/ Γ. Σκρέτας  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Πορίσματα της ημερίδας με θέμα «Η Πληροφορική στην πληροφόρηση: Βιβλιοθήκες και υπηρεσίες Τεκμηρίωσης στην Ελλάδα»/ ΤΕΕ – Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, ΕΕΒ  pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)